Van harte

Welkom
in Heppie Keppie

Heppie Keppie kinderdagverblijf Tielt

Weet je wat

wat onze kindjes beleven
in Heppie Keppie?

Heppie Keppie kinderdagverblijf Tielt
Heppie Keppie kinderdagverblijf Tielt
fun  in kinderdagverblijf tielt

Bezoek is enkel mogelijk wanneer een plaats vrijkomt.

Graag op voorhand een afspraak vastleggen om de veiligheidsredenen en de rust van onze kinderen te kunnen garanderen.

Na het bezoek heb je nog even bedenktijd alvorens definitief in te schrijven. Je ontvangt een blanco opvangovereenkomst en huishoudelijk reglement om thuis na te lezen. We moeten wel vragen om snel te beslissen want de vraag is groot, en het aantal plaatsen beperkt!

Komt je kindje al in Heppie Keppie en verwacht je een volgende kindje? Contacteer ons dan snel: broertjes en zusjes krijgen altijd voorrang!

bye bye mama! Het wordt een leuke dag bij Heppie Keppie!

Tarief op basis van je inkomen

Kinderdagverblijf Heppie Keppie werkt inkomens-gerelateerd. Dit wil zeggen dat via Kind en Gezin een tarief wordt berekend op basis van jullie inkomen. Dit tarief is het bedrag per aanwezige dag dat je zal betalen. Voor een halve aanwezige dag wordt 60% van dit tarief betaald.

Vaste maandelijkse extra kost

In Heppie Keppie hoef je geen luiers of verzorgingsproducten mee te brengen. Wij voorzien dit zelf en maandelijks vragen wij hiervoor een vast bedrag, net zoals voor de administratiekosten. De kost van luiers en verzorgingsproducten wordt berekend op basis van jullie opvangplan. Voor een voltijds opvangplan bedraagt dit 29,50euro. De administratiekost bedraagt 3euro.

Indien jullie thuis ook met herbruikbare (geen papieren!) luiers werken, kunnen deze meegebracht worden. De gebruikte luiers worden dagelijks mee naar huis gegeven. Hierbij betaal je dan enkel nog de administratiekost. Ook bij de kindjes die al zindelijk zijn en dus geen luiers meer gebruiken, wordt enkel de administratiekost aangerekend.

Attest inkomenstarief aanvragen

Je kan je attest inkomenstarief aanvragen op Mijn Kind en Gezin.

Om een prijs te kunnen betalen volgens je inkomen, heb je een attest inkomenstarief nodig van Kind en Gezin. Ook als je jouw inkomen niet bekend wilt maken, moet je een aanvraag voor een attest inkomenstarief indienen. Zonder attest inkomenstarief kan je niet terecht bij een opvang waarbij je betaalt volgens je inkomen.

Procedure
Je vraagt je attest inkomenstarief aan in de maand voor je kind voor het eerst naar de opvang gaat:

  • Registreer je met jouw e-ID of federaal token op ‘Mijn Kind en Gezin’.
  • Bereken je inkomenstarief en vraag een attest aan.
  • Bezorg het attest inkomenstarief aan je opvang.

Als je aanspraak maakt op een individueel verminderd tarief, vink dat dan aan op ‘Mijn Kind en Gezin’. Je hebt dan ook bewijsstukken nodig.

Bedrag

Het inkomenstarief is wettelijk geregeld en is afhankelijk van het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen en het aantal kinderen ten laste.

In 2019 betaalt u tussen 5,24 euro en 29,09 euro per dag. In specifieke situaties betaalt u een individueel verminderd tarief.

Waarborg

Om zeker te zijn van een plekje in de opvang is het van belang dat zowel de schriftelijke overeenkomst als de waarborg in orde zijn. De waarborg betaal je om de inschrijving definitief te maken. Zo zijn jullie zeker van jullie plaatsje en zijn wij zeker van jullie komst. De waarborg wordt bij het einde van het opvangcontract terugbetaald eenmaal alle facturen in orde zijn en het huishoudelijk regelement correct werden nageleefd.

De waarborg bedraagt maximum 250 euro voor 5 gereserveerde opvangdagen. Hebben jullie een gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen dat lager is dan 27118,83 euro, betalen jullie 50 euro waarborg voor 5 gereserveerde opvangdagen. De waarborg wordt verrekend naargelang het aantal gereserveerde opvangdagen. Rekeningnummer voor de storting van de waarborg is BE42 0689 1034 7754.